ข่าวดี..!! กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบกิจการการผลิตกระป๋องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 RSS