ขอเชิญร่วมประชุม "โครงการสร้างความรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์ภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 RSS