ขอเชิญประชุม การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามระบบ MOU RSS

 

ขอเชิญประชุม การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามระบบ MOU

วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 65 

เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมงำเมือง ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

ขอให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง.QR.CODE

ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 600 คน  เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 395 5990