ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่25
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๗
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn.Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มกราคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
ตำแหน่งงานประจำเดือน กรกฎาคม 2560 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์