ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประสงค์ส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษา
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 )
ประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.doe.go.th/sukhothai
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานีประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวฯ 2 อัตรา
บริษัท รีแอ็คโซ ฟาร์มา แอนด์ เคม จำกัด ‼รับสมัครพนักงานจำนวนมาก‼
ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 6 - 12 มีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
แผนที่เดินทางไป ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา(15-19 ต.ค. 2563)
ตำแหน่งงานประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ตำแหน่งงานประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563
8-16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานจัดการงานทั่วไป โดยจะได้รับค่าจ้างเดือนละ 13,300 บาท
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน
 1 2 >