ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
บริษัท เอ็มเอสเค ออโตโมบิล จำกัด (โชว์รูมฟอร์ด) ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2563
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำกัด (CP) สาขา จังหวัดเลย รับสมัคร พนง. ฝ่ายผลิต 20 อัตรา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด สาขาจังหวัดเลย รับสมัคร พนักงานจัดเรียงสินค้า
บริษัท ชัยวานิช (2520) จำกัด รับสมัคร พนักงานยกของ 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2563
บริษัท วงศ์บัญฑิต จำกัด 65 อัตรา
บริษัท เซฟตี้ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 11 อัตรา
ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ สุราษฎร์ธานี 10 อัตรา
ร้านดีคัพ 3 อัตรา
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันทีรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เอกสารแจ้งที่อยู่ ของผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 < 1 2