ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
08-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง อู่ช่างพิศ
07-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ต.ไดนาโม
07-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวัสดุซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
03-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์ แอนต์ เซอร์วิส
01-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เกศเก้าดีไซน์
01-05-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ บี ปิโตรเลียม จำกัด
30-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย
22-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ร้าน เอสพี ดีไซน์
04-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 4330
03-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดวัสดุซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
03-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางและสติ๊กเกอร์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
01-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี พลแสน
29-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เอสพี ดีไซน์
28-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกทดลองการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านสัมมาชีพ โดยนางชุติกาญจน์ อัคสุภณ
27-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เอสพี ดีไซน์
26-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง อู่ช่างพล (นายนิพนธ์ มงคลเจริญแสง)
25-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรม โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
19-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพีมรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ดีไซน์
14-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและประกอบอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแต่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ส.จักรสยาม โดยนางสุกัญญา ทาอ้อ
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
‹ First  < 13 14 15 16 >