ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
03-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางและสติ๊กเกอร์หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
01-04-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการลูกจ้างตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี พลแสน
29-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เอสพี ดีไซน์
28-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ในการฝึกทดลองการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านสัมมาชีพ โดยนางชุติกาญจน์ อัคสุภณ
27-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน เอสพี ดีไซน์
26-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง อู่ช่างพล (นายนิพนธ์ มงคลเจริญแสง)
25-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอบรม โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัย โอเอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
19-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพีมรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ดีไซน์
14-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกและประกอบอาชีพ โครงการเตรียมความพร้อมแต่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ส.จักรสยาม โดยนางสุกัญญา ทาอ้อ
12-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
11-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ต.ไดนาโม
11-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พี ดีไซน์
11-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมันรัมย์
27-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ กรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างพล
21-02-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง อู่ช่างพล
‹ First  < 16 17 18