ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ร้านสัมมาชีพ โดยนางชุติกาญจน์ อังคสุภณ
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อการบริหารงานสำหรับโครงการขยายโอกาศการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ฮั่วฮะการไฟฟ้า
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
14-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัท สวัสดีเอ็นดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
13-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 4710 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างพิศ โดยนายสมพิศ คะริบรัมย์
13-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๒๔๓๓ บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อู่ช่างพิศ โดย นายสมพิศ คะริบรัมย์
10-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
10-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
07-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
06-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สำหรับแผนงานผลผลิตประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเะทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
03-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
03-09-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
31-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาแอร์ ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ช.แอร์บ้าน บุรีรัมย์
24-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อและเปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางปัดน้ำฝน สำหรับรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศรีเสม็ดอะไหล่ยนต์
23-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
16-08-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
13-08-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสัมมาชีพ
11-08-2021 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทเสื้อยืดคอกลม พร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนิวเฮ้าส์สอร์ต
 < 1 2 3 4 >  Last ›