ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
15-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษร 5236 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฮวดหลีแบตเตอรี่ บุรีรัมย์ โดยนายศุภชัย ชัยยุทธภูมิ
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทกระบอกใส่น้ำดื่ม พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสำเพ็งบุรีรัมย์ค้าส่ง
11-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวราวุฒิ มีประโคน
02-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสวงดอกไม้
02-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษหัวข่าว โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านนายดีไซน์
01-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสัมมาชีพ โดย นางชุติกาญจน์ อังคสุภณ
01-03-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาเมธ เซลล์แอนด์เซอร์วิส
25-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงในการไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส
25-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุริยา อุฒา
24-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้าน ช.แอร์บ้านบุรีรัมย์
22-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านนายดีไซน์
14-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมระบบโทรศัพท์ตู้สาขา สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ หจก.ปาเมธ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส
14-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ ประเภทเสื้อ (เสื้อคอกลมพร้อมสกรีนข้อความประชาสัมพันธ์ โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร้านนิวเฮ้าสปอร์ต
14-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภท กระเป๋าใส่ดินสอ ปากกา พร้อมข้อความประชาสัมพันธ์ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านนายดีไซน์
09-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านนายดีไซน์
09-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง บริษัท โอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
08-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริการจัดหางาน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง หจก.ปาเมธ เซลส์ แอนด์เซอร์วิส
07-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง นางสาววิชชุตา ปลั้นปลือ
01-02-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดิ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบรรจบ พิมัยรัมย์
24-01-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแรงงานย่อยออนไลน์บุรีรัมย์ (Buriram Job Fair Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง ร้านนายดีไซน์
 < 1 2 3 4 >  Last ›