เนื่องด้วยกรมการจัดหางาน ได้พัฒนาเว็บไซต์ e-service.doe.go.th RSS

 

✨✨เนื่องด้วยกรมการจัดหางาน ได้พัฒนาเว็บไซต์ e-service.doe.go.th เพื่อรวมบริการของกรมฯ ไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ สมัครสมาชิกใหม่ ผู้ใช้บริการจะได้รับ Username และPassword เข้าสู่ระบบและเลือกใช้บริการตามที่ท่านต้องการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สมัครสมาชิก

e-service