แนวทางการดำเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาทำงานตาม​ MoU​ ครบวาระ​ 4 ปี​ อยู่ต่อและทำงานได้ต่อไป​