กาฬสินธุ์

การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 

วัสดุ อุปกรณ์

1. ตาข่ายพลาสติก  2. แผ่นยางสร้างแบบ  3. เศษผ้า  4. กรรไกร

วิธีการทำ

1. ตัดเศษผ้าขนาด กว้าง 1-2 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว

2. ตัดแบบตาข่ายพลาสติกตามต้องการ เช่น แบบรูปหัวใจ แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม ตามความต้องการ

3. นำเศษผ้าที่ตัดไว้แล้วสอดเข้าช่องตาข่ายพลาสติกแล้วมัดตามแบบที่ต้องการจนเสร็จ

การทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า


การสานเปลญวน (หูไม้)

วัสดุ อุปกรณ์

1. เส้นเชือกจากเศษผ้า  2. ไม้หูเปล  3. เส้นยาง  4. กรรไกร  5. รางไม้แบบ

วิธีการทำ

1. นำเส้นเชือกเศษผ้ามาแยกเป็นสีๆ ตามต้องการ

2. นำรางไม้แบบมาทำหูเปล (ช่วงเปลยาว 18 นิ้ว) จำนวน 9 หู

3. นำเส้นเชือกเศษผ้ามาทำหูเปลตามรางไม้แบบจนเสร็จ

4. นำเส้นเชือกหูเปลออกจากรางไม้แบบแล้วพับครึ่งพันด้วยเชือกสานให้เป็นบ่วงไขลักษณะคล้ายเปียให้มีความยาว 3 นิ้ว จึงนำปลายทั้งสองข้างผูกเข้ากันให้เป็นวงรี จึงได้หูเปลจำนวน 9 หู

5. นำหูเปลที่ได้มาสอดเข้ารูไม้เพื่อแยกหูเปล

6. นำเส้นเชือกเศษผ้ามาสานแบบเงื่อนพิรอดจนครบ 14 แถว

7. นำหูที่เหลืออีกข้างมาประกอบเพื่อทำการต่อเปลแล้วสานจนเสร็จสิ้น

การสานเปลญวน (หูไม้)


การทำกระถางปูนเปลือยจากผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว

วัสดุ อุปกรณ์

1. ปูนซีเมนต์ (ควรใช้เป็นปูนซีเมนต์ปร์อตแลนต์)  2. ผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว  3. รูปแบบของกระถางที่จะทำ  4. ที่ผสมปูนซีเมนต์  5. แปรงทาสีขนาด 1-2 นิ้ว

วิธีทำ

1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับวางผ้าขนหนูตามรูปทรงและขนาดที่ต้องการ

2. นำผ้าขนหนูที่ไม่ได้ใช้แล้วมาจุ่มน้ำ บิดน้ำออกจากผ้าขนหนูให้หมาด

3. ผสมปูนกับน้ำคนให้เข้ากันไม่ควรให้เหลวเกินไป นำผ้าขนหนูคลุกกับปูนให้เข้ากันจนทั่วผืน

4. นำผ้าขนหนูที่คลุกปูนจนทั่วทั้งผืนนำมาวางบนภาชนะที่เตรียมไว้

5. จัดรูปทรงให้สวยงานให้มีกรีบที่โดดเด่น น่าสนใจ จากนั่นใช้แปรงทาสีขนาด 1-2 นิ้ว จุ่มน้ำปูนทาให้ทั่วชิ้นงานเพื่อให้เกิดความแข็งแรง

6.รอให้ปูนเซ็ทตัวประมาณ 24 ชั่วโมง จากนั่นแกะผ้าขนหนูออกจากแบบ ได้กระถางดอกไม้ปูนเปลือย

การทำกระถางปูนเปลือยจากผ้าขนหนูที่ใช้แล้ว