ลำปาง

การทอผ้าด้วยเส้นใยสัปปะรดลายเกร็ดเต่า

อุปกรณ์ 

1. กง ใช้พันเส้นด้าย จำนวน 1 อัน 

2. แกนกระสาย ใช้พันด้ายพุ่งเป็นหลอดเล็กๆ จำนวน 1 อัน 

3. ไน เครื่องกรอด้าย จำนวน 1 อัน 

4. กี่ หรือเครื่องท้อผ้า จำนวน 1 อัน

5. เส้นใยสัปปะรด จำนวน 500 กรัม 

6. กรรไกร จำนวน 1 อัน

7.แปรงทองเหลือง จำนวน 1 อัน 

วิธีทำ 

1. นำแปรงทองเหลือมาสางเส้นใยสัปปะรด เพื่อให้ใยสัปปะรดมีขนาดเล็กลงเพื่อนำไปใช้เป็นเส้นทอ

2. เมื่อได้เส้นใยสัปปะรดที่มีขนาดเล็กลงแล้วนำไปใส่เครื่องปั่นด้าย เพื่อนำเส้นใยสัปปะรดมาใส่แกนกระสาย

3. เมื่อนำเส้นใยสัปปะรถมาใส่แกนกระสายแล้ว ก็นำไปใส่เครื่องทอผ้า เพื่อทอผ้าออกมาเป็นผืน

4. ทอผ้าให้ได้จำนวน 1 ผืน หรือเท่ากับ 1.5 หลา 

5. พอได้ผ้าทอจากใยสัปปะรดแล้ว สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อได้ เพื่อสร้างมูลค่า