จันทบุรี

1. มาลัยริบบิ้น

วัตถุดิบ

1. ริบบิ้น เบอร์ 3    2. ริบบิ้น เบอร์ 9     3. บล๊อกดาว 7 กว้าง 8 ซม.    4. กรรไกรตัด            

5. กรรไกรซิกแซก  6. ไม้บรรทัด    7. เชือกฟาง  8. เข็ม    8. อุปกรณ์เย็บกระดาษ 

วิธีทำ

1. ทำดอก  ใช้ริบบิ้นเบอร์ 3 มาสอดในบล๊อกดาว แล้วพันไปตามกลีบโดยเริ่มจากเลข 1 ไปจนถึงเลข 7

2. ทำริ้วหาง ตัดริบบิ้นเบอร์ 3 ยาว 17 ซม. ใช้กรรไกรซิกซิกตัดปลายทั้งสองด้านในลักษณะเฉียง 

3. ทำสาย  ตัดริบบิ้นเบอร์ 9 ความยาว 24 ซม. นำดอกและริ้วหางมาประกอบเข้ากับสาย โดยการใช้อุปกรณ์เย็บกระดาษก่อนแล้วใช้เข็มกับเชือกฟางในการเย็บ ปล่อยชายเชือกฟางไว้สำหรับมัดกับดอกมะลิ2. การจัดดอกไม้งานพิธี

อุปกรณ์

1. โครงเหล็ก    2. ไม้อัด    3. ผ้าไฮเกรด    4. ดอกไม้ประดิษฐ์/ดอกไม้สด

5. ลวด    6. ฟองน้ำ    7. ฆ้อน    8. คีมดัด/ตัดลวด    9. กรรไกร

วิธีทำ

ขึ้นโครงด้วยไม้อัด ใช้ผ้าในการทำพื้นหลังในรูปแบบที่ต้องการ  นำฟองน้ำมาเป็นตัวกำหนดจุดนำดอกไม้ประดิษฐ์ที่เตรียมไว้มาปักในรูปที่วางไว้ ตกแต่งให้เกิดความสวยงาม