ชัยนาท

ทอผ้าพื้นเมืองลาวเวียงบ้านเนินขาม
วัตถุดิบ

1. เส้นด้าย / เส้นไหม

2. กี่กระตุก

3. เชือกปอ

4. ไนกรอไหม

5. ฟันหวี

6. กรรไกร

7. กระสวย

ขั้นตอนการผลิต

1. นำเส้นไหมดิบที่สาวด้วยมือมาต้มฟอกกาวออก

2. นำเส้นไหมที่แห้งแล้วมากรอใส่อัก

3. นำมาค้นให้เป็นลำ เช่น ลายสำเภาใช้ไหม 18 ลำ

4. นำเส้นไหมที่ค้นเสร็จแล้วมาขึงกับโฮงมัดหมี่

วิธีมัดและย้อม

1. มัดเส้นไหมที่อยู่ในโฮงให้เป็นลาย

2. มัดเส้นไหมสีขาวไว้ แล้วนำไปย้อยสีเหลือง

3. มัดที่มีลายสีเหลืองไว้ นำไปย้อมสีแดง

4. มัดสีแดงไว้แล้วล้างสีแดงออก นำมาย้อมสีเขียว

5. มัดสีเขียวไว้ เอาสีแดงลงในหม้อน้ำสีเขียว

6. นำไปตั้งไฟให้เดือด สีเขียว กับสีแดงบวกกันจะเป็นสีเม็ดมะขาม