ตราด

1. การกลึงไม้เฟอร์นิเจอร์
อุปกรณ์

1. มีดกลึงไม้ "บังโอ"

2. มีดกลึงไม้ "เล็บมือนาง"

3. มีดกลึงไม้ "ฟักร่อง"

4. มีดกลึงไม้ปาดทำเรียบ

5. ฆ้อน

6. กระดาษทราย เบอร์ 4

7. เครื่องกลึงไม้

การกลึงตุ๊ก

1. ไม้ขนาด 30X30 เซนติเมตร

2. ขึ้นแท่นให้ตรงศูนย์กลาง ตรวจสอบล๊อคให้แน่น

3. ปรับหน้าไม้ให้เรียบเสมอกัน

4. ขยับแท่นวางมีดให้เข้าใกล้ชิ้นงาน

5. ใช้มีดเซาะตามร่อง

6. ใช้มีดบังโอเพื่อเปิดช่องว่าง

7. เก็บความละเอียดในการกลึง

ข้อแนะนำงานกลึงไม้

- ระมัดระวังขณะทำการกลึง

- ตรวจสอบการยึดไม้ให้แน่น

- ควรใส่หน้ากาก /แว่นตา /สวมหมวก /ถุงมือ2. การทำอวนดักปลา
อุปกรณ์

1. เนื้ออวนตาข่าย

2. เชือกใยยักษ์ 6-10 มิลลิเมตร

3. เชือกไนล่อน 2 มิลลิเมตร

4. ทุ่น

5. เชือกด้ายดิบ

6. ชุน-มีด

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1 ร้อยเชือกริมขอบตาอวนสลับซ้าย-ขวา ร้อยสลับจนสุดเนื้ออวน

ขั้ั้นตอนที่ 2 นำเชือกเส้นที่ 2 มาทาบด้านนอก

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เชือกชุนร้อยด้วยมีดทำปมให้แข็งแรง

ขั้นตอนที่ 4 นำทุ่นมาติดตามระยะประมาณ 9 ตาอวน/ทุ่น

ขั้นตอนที่ 5 ร้อยเชือกตีนอวน/สายไนล่อนตะกั่ว ท่วงอวน ร้อยสลับ ซ้าย-ขวา

ขั้นตอนที่ 6 ร้อยสายไนล่อน ชุดตะกั่วท่วงอวน ร้อยคล่าวและมัดคล่าวล่าง

ขั้นตอนที่ 7 เช็ครายละเอียด