สมุทรสงคราม

การปลูกแคคตัส

วัตถุดิบ

1. ดินใบก้ามปู

2. หินภูเขาไฟ (เบอร์00 และ02)

3. เพอร์ไลท์

4. เวอร์มิคูไลท์

5. ปุ๋ยออสโมโค้ท

6. สตาร์เกิลจี

7. ถ้วยตัก

8. ช้อนตวง

9. กะละมัง

10. กระถางขนาด 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว

11. หินโรยหน้าสี 

วิธีทำ

1. ผสมดินที่จะใช้ปลูกโดยใส่

- ดินใบก้ามปู 5 ถ้วย

- หินภูเขาไฟ (เบอร์00) 5 ถ้วย

- เวอร์มิคูไลท์ 1 ถ้วย

- เพอร์ไลท์ 1 ช้อน

- ปุ๋ยออสโมโค้ท 1 ช้อน

- สตาร์เกิลจี 1 ช้อน


2. ทำการคลุกดินให้เข้ากัน

3. ใส่หินภูเขาไฟ (เบอร์02) ลงในกระถาง 

- ตักดินที่ผสมแล้วใส่ลงไป

- นำต้นไม้ปักลงไป

- ใส่หินโรยหน้า