มุกดาหาร

การทำไม้กวาดดอกหญ้า
วัสดุ/อุปกรณ์

1. ดอกแขม

2. ด้ามไม้ไผ่

3. เส้นพลาสติก

4. เข็มสอย

5. ยางมะตอย

6. กรรไกร

วิธีการทำ

1. นำดอกแขมไปตากแดดให้แห้ง

2. ตีหรือฟาดดอกแขมให้ดอกร่วง

3. เหลาไม้ไผ่เพื่อเตรียมทำด้ามจับไม้กวาด

4. ตัดเส้นพลาสติกเป็นเส้นเล็กๆ

5. แบ่งดอกแขมออกเป็นกองตามขนาดความยาว

6. เจาะรูด้ามไม้ไผ่ 2 รู แล้วนำไม้เสียบเข้าไปและสอดเส้นพลาสติกรูด้านบนมัดปมให้แน่น

7. นำดอกแขมขนาดสั้นที่สุดมาประกบกับตัวด้ามใช้เส้นพลาสติกมันให้แน่นประมาณ 2 ทบ

8. นำดอกแขมประกบชิ้นงานทั้งสองข้าง ซ้ายและขวา ข้างละ 1 ช่อ มัดให้แน่น

9. ทำเหมือนขั้นตอนข้างต้นโดยจับช่อดอกแขมเรียงลำดับตามขนาดความยาว

10. ขนาดความหนาแต่ละข้างประมาณ 6 ช่อ

11. ทายางมะตอย

12. ตากแดดให้แห้ง