สจก.9

1. การทำสายคล้องแมสก์2. การทำขิงดองและผักดองสามสี3. การทำไข่เค็มใบเตยแบบดองแห้ง