ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จัดโครงการนัดพบแรงงานย่อย 2566 ภายใต้ชื่อ Job Fair @NEU khonkaen
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน Job Fair @NEU Khonkaen #21-22 เมษายน นี้ พบตำแหน่งงานกว่า 1,000 อัตรา ผ่านไทยมีงานทำ
ข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนมกราคม 2566
ข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2565 และเดือนมกราคม 2566
ข้อมูลแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดือนมกราคม 2566
ข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เดือนมกราคม 2566
ข้อมูลจัดหางานในประเทศ เดือนมกราคม 2566
สถิติความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
รมว.เฮ้ง สั่งลงดาบ เพจปลอมแอบอ้างใช้ “LOGO ราชการ” รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ขอเชิญรับชม Facebook Live ในงาน "Shop ของที่ใช่...ให้คนที่ชอบ"
สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
จังหวัดราชบุรีจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์ประกาศของสำนักงาน ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ อาณาเขต เขตปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล(CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
 1 2 3 >