ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล(CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ RSS

 

ด่วน!!! นายจ้างที่มีแรงงานเมียนมา ที่เอกสารรับรองบุคคล(CI) หมดอายุ ให้เร่งไปดำเนินการ ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566