จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก RSS

 

   วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวน้ำทิพย์ พรหมเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานด้านส่งเสริมการมีงานทำ จัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) และงานปัจฉิมนิเทศศึกษา JOBFAIR 2021 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ คือ       

         1.ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ     

         2.แนะนำตลาดแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา

         3.รับสมัครงาน ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีนายจ้างมารับสมัครงานด้วยตนเอง 20 บริษัท ฝากรับสมัครงาน​ 20 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างในจังหวัด 47 ตำแหน่ง 984 อัตรา

         4.ประชาสัมพันธ์การจ้างงานเด็กจบใหม่ กับโครงการ Co-payment (รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง)​ หากสนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน www.ไทยมีงานทำ.com ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 1,926 คน จำแนกเป็น นักศึกษาชาย 785 คน และนักศึกษาหญิง 1,141 คน