อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 6/2564 RSS

 

       วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายสมชาย มรกตศรีวรรณ  นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม