ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์...การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มใบอนุญาตที่จะสิ้นสุด 1 พ.ย. 62 (สำหรับกิจการประมงทะเล,แปรรูปสัตว์น้ำ) และหลังวันที่ 31 มี.ค. 63
ประกาศ...จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การใช้เอกสารปลอมหรือปลอมแปลงเอกสาร
เพิ่มช่องทางการยื่นขอรับการตรวจลงตราและอนุญาตทำงาน
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักาาโรงพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว
แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
เชิญชวนประชาชนผู้ว่างงานที่ประสงค์หางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน (ตลาดงานเชิงคุณภาพ IT) ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 ณ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ชั้น 1
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 มีนาคม 2562 และยังสามารถเลือกตั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
เปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC
ทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น (DIFA TES)
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง
จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Labour Administration)
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
กรณีร้องทุกข์ระหว่างผู้สมัครงานไปทำงานต่างประเทศกับบริษัท จัดหางานเบสท์ เพอร์เฟค จำกัด
นัดพบแรงงาน มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคนไทยมีงานทำ
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
‹ First  < 10 11 12 13 14 >  Last ›