ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19
ประชาสัมพันธ์ ! เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการร่วมตอบแบบสำรวจอุปสงค์และอุปทานกำลังแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามลิ้งนี้ https://ldls.mol.go.th/survey ...(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19...(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อที่ท่านจะได้ทราบลำดับรายชื่อของท่าน ทราบวัน เวลาที่เข้ารับการคัดเลือก และทราบวิธีการคัดเลือก)
ประชาสัมพันธ์ ! การให้บริการตามภารกิจต่างๆ ของกรมการจัดหางานผ่านระบบ E-Service...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศกรมการจัดหางาน ! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ! การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรการ " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ "...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 ติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ที่เพจเฟสบุ๊ค IMthailand...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทสโก้ โลตัส ประกาศรับสมัครพนักงาน "จำนวนมาก" สามารถแสกน QR code เพื่อสมัครงาน หรือสมัครงานได้ด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศรับสมัครพนักงานเดลิเวอรี่ 20,000 รายทั่วประเทศ ส่งของในช่วงวิกฤต COVID-19 แสกน QR code เพื่อสมัครงานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา ! คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIC-19)) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! จากคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิดคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 2...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! มาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVIC-19...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! แรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563...คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ! ข้อมูลสถานพยาบาลที่สามารถตรวจสุขภาพคนต่างด้าว เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศ ! ให้ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว
ประกาศ ! จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดฉะเชิงเทรา บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานเชิงรุก" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ ม.ราชภัฎฯ ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าได้ที่ https://jobit.doe.go.th/chachoengsaojobfair2020 (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
‹ First  < 11 12 13 14 15 >  Last ›