ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ตู้งาน JOB BOX (หางานได้ทุกที่ สะดวกได้ทุกเวลา)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special CPS - TOPIK) ครั้งที่ 23
ข่าวการลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD.
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 กันยายน 2561
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 สิงหาคม 2561
แจ้งเตือน! คนไทยถูกจับยาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มมากขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครบุคคลเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สมัครไปฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางานรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 5
เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ณ ห้างไทยวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อตรวจลงตรา อนุญาตทำงาน จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงาน 3 สัญชาติ ณ หอประชุม EEC วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
แบบขอเปลี่ยนนายจ้าง และรายการเอกสารขอเปลี่ยนนายจ้าง
แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน และรายการเอกสารแจ้งออก
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM CO.,LTD.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศใต้หวัน กับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRES CORPORATION
เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
‹ First  < 12 13 14 15 16 >  Last ›