ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา เปิดดำเนินการตรวจสัญชาติแล้ว
การออกหนังสือคนประจำเรือว่าด้วยการประมง ตามกฎหมาย พ.ศ. 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสัญชาติคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนม่า,กัมพูชา,ลาว)
ตม.มาเลเซียพร้อมปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฏหมายที่ไม่ลงทะเบียน E-Card
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวสู่การทำงานในต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานเตือน ! แรงงานลาวกลุ่มถือบัตรชมพู รีบไปปรับสถานภาพที่ไอทีสแควร์ด่วน ! ก่อนบัตรหมดอายุ ตั้งแต่ 28 สิงหาคมนี้
เอกสารที่ต้องเตรียมไปเปลี่ยนนายจ้างบัตรชมพู ที่ศูนย์ภาค
" แนะนำข้อปฏิบัติของแรงงานสัญชาติลาว "
เปิดศุนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 11
ยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
คำสั่ง คสช. ! เรื่อง มาตราการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศใช้แล้ว !...พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
หยุดเถอะ !...จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 400,000 - 800,000 บาท
หยุดเถอะ !...ค้ามนุษย์ มีโทษจำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับ 600,000 - 1,000,000 บาท
รับเล่ม Passport (หนังสือเดินทาง) กัมพูชา...สจจ.ฉะเชิงเทรา
แรงงานเพื่อนบ้านกลับบ้านฉลองสงกรานต์กว่า 107,000 คน เดินทางกลับเข้ามาทำงานกว่า 42,000 คน
กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถทำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E-Work Permit หรือ Smart card
กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างการรับรู้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
​แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ “DoE Help Me”
‹ First  < 13 14 15 16 >