ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามาตรา 83 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 4 (เพศชาย)
รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 6
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแรงงานฉะเชิงเทรา รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะภาษาเกาหลี
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ตู้งาน JOB BOX (หางานได้ทุกที่ สะดวกได้ทุกเวลา)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special CPS - TOPIK) ครั้งที่ 23
ข่าวการลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท EVEREST TEXTILE CO.,LTD.
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 กันยายน 2561
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 สิงหาคม 2561
แจ้งเตือน! คนไทยถูกจับยาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มมากขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
มูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครบุคคลเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สมัครไปฝึกงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางานรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 5
เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ณ ห้างไทยวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา
เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อตรวจลงตรา อนุญาตทำงาน จัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงาน 3 สัญชาติ ณ หอประชุม EEC วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
‹ First  < 15 16 17 18 19 >  Last ›