ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
หยุดเถอะ !...ค้ามนุษย์ มีโทษจำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับ 600,000 - 1,000,000 บาท
รับเล่ม Passport (หนังสือเดินทาง) กัมพูชา...สจจ.ฉะเชิงเทรา
แรงงานเพื่อนบ้านกลับบ้านฉลองสงกรานต์กว่า 107,000 คน เดินทางกลับเข้ามาทำงานกว่า 42,000 คน
กระทรวงแรงงาน เพิ่มท้องที่ให้แรงงานต่างด้าวในจังหวัดติดกับชายแดน สามารถทำงานในลักษณะไป-กลับได้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตทำงานในรูปแบบ E-Work Permit หรือ Smart card
กระทรวงแรงงานเดินหน้าสร้างการรับรู้นายจ้าง/แรงงานต่างด้าวเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
​แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ “DoE Help Me”
เตือน ! อย่าหลงเชื่อบริษัทจัดหางาน อ้างส่งทำงานเรือสำราญในต่างประเทศ
กรมการจัดหางานเผย! ปี 2559 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท จากการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์
​เปิดต่อครั้งสุดท้าย แรงงานต่างด้าวประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 หากพบยังลักลอบจ้างทำงานจับปรับสูงสุด 100,000 บาท/คน
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าว
​กรมการจัดหางาน เร่งเดินหน้าจัดส่งทหารกองประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM JAPAN คาดจัดส่งรุ่นแรก 24 นาย
​กรมการจัดหางานวางนโยบายจัดส่งทหารปลดประจำการไปทำงานเกาหลี ย้ำ ! มีความพร้อมด้านร่างกาย ระเบียบวินัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
ประกาศผลรายชื่อผู้สมัคร ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง
โค้งสุดท้าย ! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใน 29 กรกฎาคม 2559 พ้นกำหนดพบผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
เตือนแรงงานไทยคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
‹ First  < 15 16 17