ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แบบขอเปลี่ยนนายจ้าง และรายการเอกสารขอเปลี่ยนนายจ้าง
แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน และรายการเอกสารแจ้งออก
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FOUNDER ALUMINUM CO.,LTD.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศใต้หวัน กับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRES CORPORATION
เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร)
รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ (ยังไม่มีพาสปอร์ต) ณ ศูนย์ OSS ค่ายทหารศรีโสธร
รายการเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว (มีพาสปอร์ต) ณ ศูนย์ OSS ค่ายทหารศรีโสธร
ค่าธรรมเนียมที่ใช้ในศูนย์ OSS (One Stop Service) จังหวัดฉะเชิงเทรา
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้ติดตาม อายุต่ำกว่า 18 ปี (ท.บ.2)
แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ท.บ.1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd
23 หลักการทรงงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [แปดริ้ว 4.0]
ขอเชิญนายจ้างและผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
"รับสมัครบุคลากรหลายตำแหน่ง" พบกันที่งาน BKK Group Job Fair
ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
‹ First  < 16 17 18 19 20 >