ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและวันทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO., LTD. ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต และประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนแรงงานไทยในไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังโรคไวรัสตับอักเสบเอชนิดเฉียบพลัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา (จ้างเหมาบริการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครงานตำแหน่งหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist) และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และหุ้นส่วน (Chief Strategy and Partnership Officer)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบียเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายไต้หวัน
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา (จ้างเหมาบริการ)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์การรับเงินบำเหน็จชราภาพของแรงงานไทยในไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้นายจ้างนำเข้าแรงงานเดินทางมาทำงานในไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ จำนวน 2 ชุด
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง นโยบาย "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง นโยบาย "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 < 1 2 3 4 >  Last ›