เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร) RSS