เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา ณ ห้างไทยวัสดุ สาขาฉะเชิงเทรา RSS