ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ ศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 17 สิงหาคม 2561 RSS