ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 11 กันยายน 2561 RSS