รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point system) ครั้งที่ 6 RSS