เชิญชวนประชาชนผู้ว่างงานที่ประสงค์หางานทำ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน (ตลาดงานเชิงคุณภาพ IT) ในวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2562 ณ ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ชั้น 1 RSS