กรมการจัดหางานเผย! ปี 2559 แรงงานไทยมีรายได้กว่า 500 ล้านบาท จากการเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ RSS

 

กรมการจัดหางาน เผยปี 2559 มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนจำนวน 3,300 คน และในประเทศฟินแลนด์ จำนวน 3,344 คน และมีรายได้เฉลี่ยรวมมากกว่า 500 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในปี 2559 มีแรงงานไทย ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดน จำนวน 3,300 คน เป็นคนงานเก็บผลไม้ป่า จำนวน 3,142 คน คนงานสนับสนุน (Staff) จำนวน 158 คน เริ่มเดินทางไปทำงานตั้งแต่ วันที่ 17 กรกฎาคม - 5 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาการทำงานที่กำหนดในสัญญาจ้างประมาณ 54 – 70 วัน คนงานมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 111,091 บาท รวมรายได้ของคนงานที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย จำนวนทั้งสิ้น 349,046,915 บาท และคนงานที่รับอนุญาตให้เดินทางไปประเทศฟินแลนด์ เพื่อไปเก็บผลไม้ตามหนังสือเชิญของผู้รับซื้อในประเทศฟินแลนด์ เป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าจำนวน 3,344 คน เป็นคนงานสนับสนุน (Staff) จำนวน 100 คน เริ่มเดินทางไปทำงานตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2559 ระยะเวลาการทำงานประมาณ 60 – 78 วัน คนงานมีรายได้เฉลี่ยคนละประมาณ 67,146 บาท รวมรายได้ของคนงานที่ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น 219,356,770 บาท ซึ่งเมื่อรวมการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าทั้งในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ แรงงานไทยสามารถนำเงินเข้าประเทศได้สูงถึง 568,403,685 บาท ภายในระยะเวลา ไม่ถึง 3 เดือน

สำหรับในปี 2560 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้หารือเพื่อขอให้ทางการสวีเดนและฟินแลนด์ดูแลคนงานไทยที่ไปเก็บผลไม้ป่าในเรื่องของสัญญาจ้าง สภาพการทำงาน/ความเป็นอยู่ และรายได้ โดยเน้นนโยบาย แรงงานไทย จะต้องมีรายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายและได้รับการคุ้มครองที่ดี

นายวรานนท์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694