​แรงงานต่างด้าวร้องทุกข์ได้ทางเว็บไซต์ ผ่านระบบ “DoE Help Me” RSS

 

กรมการจัดหางาน เปิดช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme พร้อมให้บริการ 6 ภาษา ย้ำ เป็นตัวกลางช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานของแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ “DoE Help Me” ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/helpme รวมทั้งยังให้บริการแก่นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวหรือประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวได้อีกด้วย ซึ่งให้บริการ 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม สามารถใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็ปเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยเลือกหัวข้อการแจ้งปัญหาได้ 8 หัวข้อ คือ 1.การพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2.การพบเห็นการจ้างงานเถื่อน 3.การใช้แรงงานเด็ก 4.นายจ้างค้างจ่ายหรือจ่ายค่าจ้างไม่ครบถ้วน 5.นายจ้างทารุณ 6.การค้ามนุษย์ 7.การค้าประเวณี และ8.ปัญหาอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อแจ้งปัญหาพร้อมลงรายละเอียดอย่างชัดเจนแล้ว ระบบจะแจ้งเลขที่รับเรื่องให้กับผู้ใช้บริการเพื่อการติดตามผลการดำเนินการต่อไป

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริการนี้นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการแจ้งปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว นอกเหนือจากการโทรแจ้งผ่านทางสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ซึ่งเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยผ่านระบบ MOU ได้ทราบถึงการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านระบบ Doe Help me ในช่วงการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างซึ่งตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด คือ ตาก หนองคาย และสระแก้ว