หยุดเถอะ !...ค้ามนุษย์ มีโทษจำคุก 3 - 10 ปี หรือปรับ 600,000 - 1,000,000 บาท RSS

 

หยุด...ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 - 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 - 1,000,000 บาท (โทษจำคุก และโทษปรับ ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ)

...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม อ่านได้ที่หัวข้อ "ข่าวประกาศ"