หยุดเถอะ !...จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 400,000 - 800,000 บาท RSS

 

"ผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน" หยุด...จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุณาตทำงาน หรือ รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท (ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน)

...รายละเอียดเพิ่มเติ่ม อ่านได้ที่หัวข้อ "ข่าวประกาศ"