คำสั่ง คสช. ! เรื่อง มาตราการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา...