ยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต RSS

 

นายจ้างที่มีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว สามารถเข้าไป "ยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต" ได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/

ปล.เข้าไปตามลิ้งเว็บ แล้วคลิ๊กตรงหัวข้อ "ยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านอินเตอร์เน็ต" ตามภาพประกอบ