เปิดศุนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 11 RSS

 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 24 กรกฎาคม 2560 - 7 สิงหาคม 2560 ณ กองพลทหารราบที่ 11 อาคารรู้รักสามัคคี ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา แบบไม่วันวันหยุดราชการ โดยนายจ้างยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน และไม่มีใบอนญาตทำงาน ยื่นผ่านศูนย์ หรือผ่านเว็บไซค์กรมการจัดหางาน ตลอด 24 ชั่วโมง...รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่าง