ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงานก้าวสู่การทำงานในต่างประเทศ RSS