ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
24-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
24-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด)
12-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา
02-03-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำกระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อรองรับเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้นศิลป์
09-02-2021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ การทำปาท่องโก๋ 5 ไส้ รุ่นที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพาฝัน เอมขวัญยืน