ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
22-09-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด)
15-09-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที แอร์ ฉะเชิงเทรา
14-09-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
05-09-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมควร ศรีชัย
01-09-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โครงการป้องกันการละเมิด สิทธิแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม ตันวัฒนะ
17-08-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสริตา สิงหราช
20-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด)
11-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด)
11-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทิวา คงชัย
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานจัดหางาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางทิพย์ บัวหลวง
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสัญญา ตันเจริญ
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานแรงงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวชาลิสา นาคนิยม
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ วัฒนะน้อย
07-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเช็ง ตั้งกงพานิช
05-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสหัสวรรษ สเตชั่นเนอรี่ (ป.พิมพ์ดีด)
05-07-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมควร ศรีชัย
14-06-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทาป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมควร ศรีชัย
25-05-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บ้านคอม เซอร์วิส จำกัด
23-05-2022 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดงานโครงการวันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกานต์สุมาลี ฉิมภาลี
 1 2 3 >  Last ›