จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโควิด -19 RSS

 

   วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 1564/2564 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด – 19 จากแรงงานต่างด้าว ซึ่งมี พ.อ. เฉลิม เนียมช่วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธาน และมีนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะเลขานุการชุดปฏิบัติการ ได้มอบหมายให้นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บูรณาการเข้าตรวจสอบตามคำสั่งฯ ดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้

1) เวลาประมาณ 09.00 น. ได้ตรวจสอบบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคาร ห้างสรรพสินค้าโรบิลสัน สาขาฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่เลขที่ 910 หมู่ที่ 2 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบมีการจ้างแรงงานทั้งหมด 84 คน จำแนกเป็นสัญชาติไทย 30 คน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 27 คน และสัญชาติกัมพูชา 27 คน พบการกระทำความผิดตาม มาตรา 8 เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ แห่งพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  จำนวน 7 คน จำแนกเป็นสัญชาติเมียนมา(ชาย) 3 คน กัมพูชา(หญิง) 4 คน 

 2) เวลาประมาณ 10.30 น.ชุดปฏิบัติการฯได้ร่วมกับตำรวจทางหลวงสกัดจับการขนย้ายคนต่างด้าว ณ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พบรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ  หมายเลขทะเบียน บย 9451 ศรีสะเกษ ขนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน 12 คน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 64  แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

          ชุดปฏิบัติการฯ จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดไปตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด - 19  ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราดำเนินการต่อไป