จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราถ่ายทอดสด ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ RSS

 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้นายไชยพร พุ่มผลึก นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุภาพร อู่วิเชียร นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  ได้ทำการถ่ายทอดสด ประชาสัมพันธ์ในหัวข้อ "สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน" โดยมีการประชาสัมพันธ์และตอบคำถามเรื่องช่องทางการรับสมัครงาน การแต่งกาย การเขียน resume และการสัมภาษณ์งาน ให้กับประชาชนที่สนใจ ผ่านทางหน้าเพจ facebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ( https://www.facebook.com/CHACHOENGSAODOE/videos/803574400272565/ )