สื่อวิดีทัศน์การก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย ชุดที่ 2 ทางรอด