สื่อวิดีทัศน์การก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย ชุดที่ 1 โลกใหม่