กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

"การสอนอาชีพทำขนมปังซูชิ และการเพ้นท์กระเป๋าผ้า"