กรมการจัดหางานน้อมนำ พระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทย

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น "กรมการจัดหางานน้อมนำ พระราชดำรัสมาเป็นแนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนไทย" ในรายการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"